-5.45 %Cá Basa Nguyên Con
Giá hiện tại
52,000₫
Giá cũ
55,000₫
-5.79 %Cá Basa cắt khúc
Giá hiện tại
57,000₫
Giá cũ
60,500₫
-3.94 %Cá Basa Phi Lê
Giá hiện tại
61,000₫
Giá cũ
63,500₫
-6.38 %Cá Basa
Giá hiện tại
55,000₫
Giá cũ
58,750₫