-14.04 %Cá Rô Phi /4.5 lạng
Giá hiện tại
49,000₫
Giá cũ
57,000₫
-14.55 %Cá Điêu Hồng/ 4.5 lạng
Giá hiện tại
47,000₫
Giá cũ
55,000₫