-8 %Rau Má
Giá hiện tại
23,000₫
Giá cũ
25,000₫
-5.66 %Xà Lách Búp Đà lạt 1kg
Giá hiện tại
25,000₫
Giá cũ
26,500₫
-12.9 %Ngò rí 50gam
Giá hiện tại
2,700₫
Giá cũ
3,100₫
-6.06 %Tía Tô 300gam
Giá hiện tại
12,400₫
Giá cũ
13,200₫
-9.93 %Rau Quế 300gam
Giá hiện tại
12,700₫
Giá cũ
14,100₫
-5.84 %Rau Ngót 500gam
Giá hiện tại
12,100₫
Giá cũ
12,850₫
-3.51 %Rau Muống 1kg
Giá hiện tại
27,500₫
Giá cũ
28,500₫
-1.57 %Rau Mồng Tơi 500g
Giá hiện tại
12,500₫
Giá cũ
12,700₫
-10.53 %Rau Lang 500gam
Giá hiện tại
10,200₫
Giá cũ
11,400₫
-3.85 %Rau Diếp Cá 1kg
Giá hiện tại
25,000₫
Giá cũ
26,000₫
-2.6 %Rau Dền Tía 1kg
Giá hiện tại
37,500₫
Giá cũ
38,500₫
-2.6 %Rau Dền Đỏ 1kg
Giá hiện tại
37,500₫
Giá cũ
38,500₫
-9.09 %Lá lốt 1kg
Giá hiện tại
20,000₫
Giá cũ
22,000₫
-3.85 %Hành Lá 1kg
Giá hiện tại
25,000₫
Giá cũ
26,000₫
-4.26 %Cải Ngọt 1kg
Giá hiện tại
22,500₫
Giá cũ
23,500₫
-3.85 %Cải Thìa 1kg
Giá hiện tại
25,000₫
Giá cũ
26,000₫
-2.6 %Cải Ná( Rổ) 1kg
Giá hiện tại
37,500₫
Giá cũ
38,500₫
-90.72 %Cải Dúng 1kg
Giá hiện tại
29,500₫
Giá cũ
318,000₫
-6.73 %Cải Bẹ 1kg
Giá hiện tại
30,500₫
Giá cũ
32,700₫
-6.25 %Bắp cải trắng 1kg
Giá hiện tại
15,000₫
Giá cũ
16,000₫