-7.41 % Cá Chim Đen
Giá hiện tại
100,000₫
Giá cũ
108,000₫
-17.02 % Cá Sòng
Giá hiện tại
39,000₫
Giá cũ
47,000₫
-7.92 % Mực Cơm
Giá hiện tại
93,000₫
Giá cũ
101,000₫
-17.02 % Cá Liệt
Giá hiện tại
39,000₫
Giá cũ
47,000₫
-10.81 % Cá Đối
Giá hiện tại
66,000₫
Giá cũ
74,000₫
-10.39 % Cá Khoai
Giá hiện tại
69,000₫
Giá cũ
77,000₫
-10.53 % Cá Mó
Giá hiện tại
68,000₫
Giá cũ
76,000₫
-18.6 % Cá Đù
Giá hiện tại
35,000₫
Giá cũ
43,000₫
-14.04 % Cá Nhái
Giá hiện tại
49,000₫
Giá cũ
57,000₫
-15.09 % Ngừ Bò cắt Khúc
Giá hiện tại
45,000₫
Giá cũ
53,000₫
-5.32 % Thân Mực Ống
Giá hiện tại
89,000₫
Giá cũ
94,000₫
-17.78 % Cá Trích
Giá hiện tại
37,000₫
Giá cũ
45,000₫
Hotline: 091 5050 880